آزماینو
آزماینو

فیروزه ای

رایگان 365 روز
همه اعضای فیروزه ای دسترسی به تمامی امکانات عمومی سایت آزماینو را دارند. شما دوست عزیز می‌توانید برای عضویت رایگان و استفاده نامحدود از تمامی امکانات سایت آزماینو و ثبت حداکثر 10 آگهی برای یک سال کلیک نمایید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

نقره ای

200,000ریال 365 روز
همه اعضای نقره ای دسترسی به تمامی امکانات عمومی سایت آزماینو ( تمامی امکانات پلن فیروزه ای را دارند ) و همچنین می‌توانند به مدت یک سال حداکثر 100 آگهی درج نمایید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 100 آگهی

طلایی

300,000ریال 365 روز
همه اعضای طلایی دسترسی به تمامی امکانات عمومی سایت آزماینو ( تمامی امکانات پلن فیروزه ای و نقره ای را دارند ) و همچنین می‌توانند به مدت یک سال حداکثر 1000 آگهی درج نمایید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1000 آگهی